caption

I Sverige är Andersson & Sjöberg ett välkänt namn med mycket gott anseende. Företaget grundades redan 1892 och var fram till 1980-talet en av Sveriges ledande exportörer av sågade trävaror till Mellanöstern och en viktig leverantör av trävaror i Sverige och övriga Europa. Idag bedriver Andersson & Sjöberg ingen egen verksamhet, utan fungerar som moderbolag i en koncern med flera starka företag..

caption
caption
caption